HZ. İSA(as) BU YÜZYILDA GELECEKTİR

Kitabın buraya kadar olan bölümlerinde Hz. İsa (as)'ın yeryüzüne ikinci kez gelişinin alametlerini gördük. Tüm bu alametlerin birbiri ardısıra gerçekleştiğine, her birinin hadislerde ve Kitab-ı Mukaddes açıklamalarında bildirildiği şekilde meydana geldiğine şahit olduk. Bu alametlerin arka arkaya ve eksiksiz olarak gerçekleşmiş olmasının, içinde bulunduğumuz dönemin Allah'ın büyük bir müjdesinin gerçekleşeceği dönem olduğunu göstermektedir. Ancak tüm bu alametler dışında Peygamberimiz (sav)'in ve büyük İslam alimlerinin ahir zaman ile ilgili kesin tarihler verdikleri açıklamalar da mevcuttur.

İlerleyen sayfalarda göreceğimiz gibi Hicri 1400'lü yıllar, Allah'ın izniyle Hz. İsa (as)'ın tekrar yeryüzüne dönüşü, Hz. Mehdi (as)'ın çıkışı, deccalin çıkması ve Hz. İsa (as)'a yenilmesi, tüm dünyada insanların dalgalar halinde İslam'a yönelmesi gibi büyük olayların gerçekleşeceği olağanüstü bir dönemdir.

Özellikle Hz. Mehdi (as)'ın gelişiyle ilgili hadis-i şeriflerde ve alimlerin açıklamalarında bildirilen çeşitli tarih ve dönemler vardır.

Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as) aynı dönemde birarada olacaklarına göre bu tarihler aslında Hz. İsa (as)'ın da yeryüzüne ikinci kez gelişinin zamanını bize bildirmektedir. Bu konuyla ilgili bilgileri ilerleyen sayfalarda maddeler halinde açıklayacağız.

GERİ

Ana Sayfa | Hz. İsa'nın Dönüş Alametleri | Makaleler
İncil ve Tevrat'ın Kuran ile Mutabık Yönleri

www.hazretiisagelecek.com

 
Bu site HARUN YAHYA eserlerinden faydalanılarak hazırlanmıştır       www.harunyahya.org